Senaste nytt från Smålands Golfförbund.

GIT Utbildning -Tävling i februari 2018

Succé   Kursen den 17 februari är redan fulltecknad. Inom kort kommer vi att presentera datum för extra kurstillfällen. Utbildningskommittén

Tävlingar 2018

Tävlingsprogram 2018 Här presenteras tävlingarna i Småland för 2018. Vi vill notera att, DM, vårt eget mästerskap är en distriktsangelägenhet! Det innebär att det är alla klubbars ansvar till engagemang. Klubben har en viktig uppgift att fylla genom att marknadsföra...

Smålandsserien 2018 serieindelning

Smålandsserien 2018 Här presenteras serieindelningen för Smålandsserien 2018. Smålandsserien 2018 serieindelning Datum och spelplats presenteras i tävlingsprogrammet som kommer att publiceras inom kort. Tävlingskommittén Smålands...

Smålandsserien 2017

Resultat Smålandsserien 2017 Vi har under lång tid försökt reda ut hur det gick i Smålandsseriens olika divisioner under 2017. Tyvärr har det varit svårt att få fram alla resultat trots god hjälp från flera klubbar. Det innebär att vi ännu ínte har lyckats få fram en...

Resultat Smålandsserien

Resultat Smålandsserien Alla serier i Smålandsserien hanteras fr.o.m. i år i och av GIT. Detta som ett led i att utnyttja den möjlighet som GIT erbjuder i form av uppföljning efter varje omgång. Det innebär mindre risk för fel än om vi hanterar resultaten manuellt som...

Stöd till anläggningen

RF:s och Smålandsidrottens stöd till anläggningar Ta del och dra nytta av de möjligheter som idrotten erbjuder er förening. För mer information, klicka på länken nedan, http://www.smalandsidrotten.se/Undermeny/Fokusomraden/Anlaggningar/ Smålands...

Smålandsserien 2017

Smålandsserien Viktig information och nyheter! På förekommen anledning vill vi informera om att laget i H70 består av sex spelare. I samband med att inbjudan till Smålandsserien skickades ut i höstas, skrev vi tydligt att H70 fr.o.m. 2017 består av sex spelare. Vår...

Tävlingsprogram 2017

Tävlingar 2017 Uppdaterad 20170616 Nu är vi äntligen i hamn med tävlingsprogrammet. Bifogas som länk nedan. Eventuella frågor besvaras av TK, genom Pierre Oksanen, 070-482 38 13, pierre.oksanen@gmail.com eller Michael Gustafsson, 073-302 62 10, milleping@gmail.com...

Bestämmelser Smålandsserien 2017

Preliminära tävlingsbestämmelser för Smålandsserien Vi publicerar tävlingsbestämmelserna för Smålandsserien med anledning av många frågor kring dessa. Bl.a. har vi förstått att en hel del klubbar inte informerat berörda i H70 att lagen i år ska bestå av 6 spelare....