Golfkonferens 23 mars

Golfkonferens 23 mars

Vi har nöjet att bjuda in till Golfkonferens i anslutning till Vårmötet den 23 mars. Se bifogat program Golfkonferens våren 2019, inbjudan