Allmän information SM-Veckan

  1. Klicka på fliken SM-2017 och välj tävling, då länkas du vidare till arrangörens hemsida
  2. Viktig information angående transportmedel (golfbil), För att få tillstånd att framföra transportmedel i tävling ingående i SM-veckan krävs tillstånd av SGF:s förbundsläkare. För att erhålla sådant tillstånd krävs att läkarintyg som styrker rörelsenedsättning med fastställd giltighetstid skickas till Marika.Pellijeff@golf.se på Svenska Golfförbundet minst två veckor innan tillståndet ska användas. För att erhålla tillstånd krävs att rörelsenedsättning  är av kronisk karaktär.
  3. Den 10:e februari öppnar anmälan till samtliga tävlingar under SM-veckan, anmälan och betalning sker via ”Min Golf”