Ordförandebrev

Här förmedlas lite reflektioner från vår ordförande kring sommaren som varit och lite om vad som händer den närmaste tiden.

Ordförandebrev Aug-2018

God läsning!