Organisation

Smålands Golfförbund är en del av Svenska Golfförbundets regionala organisation. Ett s.k. distriktsförbund (DF), vars uppgift är att leda utvecklingen av idrotten golf samt att samordna verksamheten mellan klubbar inom distriktet avseende tävlingar, utbildning och banskötsel. Smålands Golfförbund ska också föra ut information om beslut som tas av Svenska Golfförbundet.

Under denna flik hittar du allt som ingår i Smålands Golfförbunds organisation. Smålands Golfförbund består av en styrelse och 9 kommittéer som finns närmare presenterade under respektive rubrik.