Juridiska kommittén

Kommittén är gemensam för Blekinge och Smålands Golfdistrikt. Kommittén handlägger bestraffningsärenden inom dessa två distrikt enligt14 kap. i Riksidrottsförbundets stadgar (pdf) Två av ledamöterna i kommittén utses av Blekinge GDF.s styrelse och fyra av ledamöterna utses av Smålands GDF.s styrelse. Kommittén handlägger alla ärenden självständigt. Kommitténs beslut kan överklagas till Svenska Golfförbundet och handläggs där av den Juridiska nämden. Anmälan skall vara egenhändigt undertecknad. Använd gärna den av kommittén tillhandahållna blanketten (pdf). Anmälan skickas till Juridiska kommittén, c/o Smålands GDF Kansli Box 61, 567 22 Vaggeryd.​ Anmälan kan göras av enskild person eller klubb. Anmälaren behöver inte vara medlem i någon golfklubb. Mera om gällande regler finns att läsa i ”Idrottens bestraffningsregler med förklaringar” av Krister Malmsten, 3 u, Norstedts Juridik AB.

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Dokument

Titel Ladda ner
Blankett för bestraffningsärende
  1 files      117 downloads
Ladda ner

Kontaktpersoner

  • Resultaten filtreras på bokstaven: B
A B C D E F G H J L M N O P R S T U V W

Inga resultat.