Bankommittén

Bankommittén ansvarar för den enligt värderings-planen fortlöpande banvärderingen benämnd Slope System av distriktets banor. Håller kontakt med ansvariga inom klubbarna för ev. revidering av aktuell banvärdering.

Bistå klubbarna i frågor som rör ombyggnad eller nybyggnad av banorna. Ha som målsättning att årligen kalla banansvariga och ansvariga inom banpersonalen till träff/kurs. ​

Att hålla fortlöpande kontakt med banregion och Bankonsulent samt om möjligt närvara vid distriktets ERFA-träffar.

Att årligen deltaga i SGF-s kallibreringseminarie rörande banvärdering samt sist men inte minst fungera som bollplank för distriktets klubbar i förekommande spörsmål.

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Dokument

Titel Ladda ner

Kontakt
  • Resultaten filtreras på bokstaven: F
A B C D E F G H J L M N O P R S T U V W

F

N-O Fernulv

No Photo Available
Kategorier: Bankommittén, Värderingslag
Växjö GKBankommittén Postadress Idungatan 2 B VÄXJÖ 352 35 Telefon hem: 0470-245 49 Mobil: 070-891 41 35

Mikael Frisk

Foto av Mikael Frisk
Kategorier: Bankommittén
Växjö GKBankonsulent Postadress Paradvägen 67 VÄXJÖ 352 62 Telefon hem: 0470-633 81 Mobil: 070-634 44 98

 

Värderingslag
  • Resultaten filtreras på bokstaven: F
A B C D E F G H J L M N O P R S T U V W

F

N-O Fernulv

No Photo Available
Kategorier: Bankommittén, Värderingslag
Växjö GKBankommittén Postadress Idungatan 2 B VÄXJÖ 352 35 Telefon hem: 0470-245 49 Mobil: 070-891 41 35