Bankommittén

Bankommittén ansvarar för den enligt värderings-planen fortlöpande banvärderingen benämnd Slope System av distriktets banor. Håller kontakt med ansvariga inom klubbarna för ev. revidering av aktuell banvärdering.

Bistå klubbarna i frågor som rör ombyggnad eller nybyggnad av banorna. Ha som målsättning att årligen kalla banansvariga och ansvariga inom banpersonalen till träff/kurs. ​

Att hålla fortlöpande kontakt med banregion och Bankonsulent samt om möjligt närvara vid distriktets ERFA-träffar.

Att årligen deltaga i SGF-s kallibreringseminarie rörande banvärdering samt sist men inte minst fungera som bollplank för distriktets klubbar i förekommande spörsmål.

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Dokument

Titel Ladda ner

Kontakt
  • Resultaten filtreras på bokstaven: W
A B C D E F G H J L M N O P R S T U V W

W

Ann Westerholm

No Photo Available
Kategorier: Bankommittén, Värderingslag
Postadress Box 2 GUNNEBO 590 93 Telefon hem: 0490-232 52 Mobil: 070-317 23 52

 

Värderingslag
  • Resultaten filtreras på bokstaven: W
A B C D E F G H J L M N O P R S T U V W

W

Ann Westerholm

No Photo Available
Kategorier: Bankommittén, Värderingslag
Postadress Box 2 GUNNEBO 590 93 Telefon hem: 0490-232 52 Mobil: 070-317 23 52