Juniorkommittén

Juniorkommitténs självklara mål är att stimulera distriktets ungdomar, på breddnivå såväl som på elitnivå, att delta i aktiviteter inom golfen som leder till glädje och gemenskap.

Resurserna idag gör att tonvikten läggs på bredd och yngre elit.
•Upprätta förslag till verksamhetsplan och budget för denna verksamhet.
•Förmedla information till distriktets klubbar genom att kalla till två årliga träffar samt förmedla övrig information per e-post till junioransvariga på respektive klubb. Vi uppmanar alla klubbar att anmäla förändringar till kommittén vad beträffar junioransvariga på klubben.

Dokument

Titel Ladda ner

Kontakt

Margareta Löfström

Foto av Margareta Löfström
Kategorier: Juniorkommittén
Ansvarig Tjejligan Växjö GKJuniorkommittén Postadress Nygatan 24 B HOVMANTORP 360 51 Telefon hem: 0478-415 42 Mobil: 070-591 20 60