Juniorkommittén

Juniorkommitténs självklara mål är att stimulera distriktets ungdomar, på breddnivå såväl som på elitnivå, att delta i aktiviteter inom golfen som leder till glädje och gemenskap.

Resurserna idag gör att tonvikten läggs på bredd och yngre elit.
•Upprätta förslag till verksamhetsplan och budget för denna verksamhet.
•Förmedla information till distriktets klubbar genom att kalla till två årliga träffar samt förmedla övrig information per e-post till junioransvariga på respektive klubb. Vi uppmanar alla klubbar att anmäla förändringar till kommittén vad beträffar junioransvariga på klubben.

Dokument

Titel Ladda ner

Kontakt

Per-Åke Sandberg

Foto av Per-Åke Sandberg
Kategorier: Juniorkommittén
Utbildningsfrågor, Administratör Juniortävlingar Älmhults GKJuniorkommittén Postadress Elisköp 17 Älmhult 343 95 Mobil: 073-539 09 12