Styrelsen

Smålands Golfförbunds styrelse och övriga  organisation

I vårt distrikt är huvuddelen av styrelseledamöterna ansvariga för varsin kommittémed undantag för ordförande och kassör.​ Kommittéerna är damer, bana, junior, utbildning, regler/handicap, tävling, handigolf (för personer med funktionsnedsättning) och juridiska frågor. Dessutom ingår ungdomsrådet i organisationen.​

Vårmöte den 23 mars 2019

Vi hälsar alla våra smålandsklubbor välkomna till Vårmötet 23 mars. Vi hoppas på bred representation när Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2018 tillsammans med nytt och aktuellt inför säsongen 2019 presenteras. På förmiddagen håller vi Golfkonferens med ett...

Stöd till anläggningen

RF:s och Smålandsidrottens stöd till anläggningar Ta del och dra nytta av de möjligheter som idrotten erbjuder er förening. För mer information, klicka på länken nedan, http://www.smalandsidrotten.se/Undermeny/Fokusomraden/Anlaggningar/ Smålands...

Titel Ladda ner
Styrelseprotokoll den 25 november 2018
  1 files      131 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll den 18 oktober 2018
  1 files      122 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll den 16 september 2018
  1 files      125 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll den 11 augusti 2018
  1 files      124 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll den 18 maj 2018
  1 files      130 downloads
Ladda ner
Styrelsemöte den 23 mars 2018
  1 files      126 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll 11 februari 2018
  1 files      124 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll 21 januari 2018
  1 files      123 downloads
Ladda ner
Styrelsen består av,
A B C D E F G H J L M N O P R S T U V W

C

Kristina Carlo

No Photo Available
Kategorier: Styrelsen
Ordförande Eksjö GKOrdförande Postadress Stora Torget 7 A EKSJÖ 575 32 Mobil: 070-694 84 63

E

Brittmarie Eriksson

No Photo Available
Kategorier: Styrelsen, Utbildning
Verksamhetsutveckling A6 GKLedamot Postadress Idrottsgatan 17, lgh 1001 HUSKVARNA 561 43 Mobil: 070-910 27 25

L

Leif Lundqvist

Foto av Leif Lundqvist
Kategorier: Domare, Juridiska kommittén, Regel & Hcp-kommittén, Styrelsen
Förbundsdomare, Ordf. RK, JK Glasrikets GKGlasriket, Alvesta Postadress Borggårdsvägen 37 VÄXJÖ 352 61 Mobil: 070-972 64 81

O

Hans Ohlsson

Foto av Hans Ohlsson
Kategorier: Styrelsen, Utbildning
Sekreterare Växjö GKUtbildningskommittén Postadress Törevägen 1 VÄXJÖ 352 51 Telefon hem: 0470-830 61 Mobil: 070-691 18 12

Pierre Oksanen

Foto av Pierre Oksanen
Kategorier: Styrelsen, Tävlingskommittén
Jönköpings GK/Hooks GKTävlingskommittén, ordförande Postadress Hisingsängen 191 JÖNKÖPING 554 48 Telefon hem: 036-71 17 47 Mobil: 070-482 38 13

P

Annika Persson

Foto av Annika Persson
Kategorier: Damkommittén, Styrelsen
Kalmar GKDamkommittén, ordförande Postadress Mesangränd 6 KALMAR 393 59 Mobil: 073-657 62 88

Hans Pettersson

Foto av Hans Pettersson
Kategorier: Juniorkommittén, Styrelsen
Vice Ordförande, Kassör Kalmar GKJuniorkommittén, ordförande Postadress Per Mörbos väg 5 KALMAR 393 59 Telefon hem: +46 480 47 21 54 Mobil: +46 727 472154 Telefon arbete: +46 730 798828
Adjungerade,
A B C D E F G H J L M N O P R S T U V W

Inga resultat.

Övriga roller,
A B C D E F G H J L M N O P R S T U V W

B

Henrik Berggren

Foto av Henrik Berggren
Kategorier: Hemsida, Övriga roller
Webmaster Gränna GK Postadress Vättergatan 48 GRÄNNA 563 32 Sweden Telefon hem: 0390-415 64 Telefon arbete: 0390-410 85 Mobil: 070-542 46 36

Styrelsens uppdrag

Styrelsen har att arbetar efter den målbeskrivning samt verksamhetsplan som beslutats vid höstmötet.

Uppgifterna kan delas in i tre huvudområden
På klubbarnas uppdrag bedriva en regional verksamhet i Småland och Öland. Verksamhetsplanen beslutas av klubbarna vid höstmötet.
I den representativa demokratin ska distriktet på olika sätt företräda klubbarna. På förbundsmötet bör fyra av de sex delegaterna komma från klubbarna. I övrigt företräder distriktet löpande med sina förtroendevalda, klubbarna vid exempelvis möten och konferenser.
Distriktet verkar också som SGF:s regionala organ i vissa sammanhang, exempelvis vid tävlingar, banvärdering, nybörjarutbildning etc.​

Följande aktiviteter kommer att prioriteras:

 • Förbättra kommunikationen med klubbarna bl.a. genom att förlägga vissa styrelsemöten till olika regioner inom distriktet och i samband med detta, bjuda in närliggande klubbar.
 • Att förmå klubbarna till samverkan och delge varandra ”goda exempel” till gagn för rekrytering av såväl yngre som äldre.
 • Planera ett ”Golfting” varannat verksamhetsår.
 • Verka för ett ”roligare” tävlingsprogram på klubbarna, exempelvis annorlunda nybörjartävlingar, partävlingar, scramble, nio- eller tolvhålstävlingar.
 • Verka för att omhändertagandet av nya medlemmar avsevärt förbättras. Söka hjälpa klubbarna med visioner för att hejda flykten från golfen framförallt från ungdomar.
 • Fortsätta verka för att klubbarna har en regelansvarig med kompetens på minst klubbdomarnivå.
 • Fortsätta satsningen på handigolf.
 • Arbeta för att åter öka tävlingsfrekvensen, inte minst bland ungdomar d.v.s. satsa på idrottsverksamheten.
 • Försöka få fler kvinnor in i klubbverksamheten för en jämnare könsfördelning.
 • Arbeta fram en ny hemsida
 • Stödja och få ut budskapet om SGF:s verksamhetsinriktning