Styrelsen

Smålands Golfförbunds styrelse och övriga  organisation

I vårt distrikt är huvuddelen av styrelseledamöterna ansvariga för varsin kommittémed undantag för ordförande och kassör.​ Kommittéerna är damer, bana, junior, utbildning, regler/handicap, tävling, handigolf (för personer med funktionsnedsättning) och juridiska frågor. Dessutom ingår ungdomsrådet i organisationen.​

Stöd till anläggningen

RF:s och Smålandsidrottens stöd till anläggningar Ta del och dra nytta av de möjligheter som idrotten erbjuder er förening. För mer information, klicka på länken nedan, http://www.smalandsidrotten.se/Undermeny/Fokusomraden/Anlaggningar/ Smålands...

Titel Ladda ner
Styrelseprotokoll 11 februari 2018
  1 files      2 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll 21 januari 2018
  1 files      5 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll 19 november 2017
  1 files      18 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll 17 september 2017
  1 files      11 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll 19 augusti 2017
  1 files      14 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll 2-3 juni 2017
  1 files      18 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll 12 februari 2017
  1 files      27 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll 15 januari 2017
  1 files      41 downloads
Ladda ner
Konstituerande styrelsemöte den 22 oktober 2016
  1 files      25 downloads
Ladda ner
Styrelsen består av,
A B C D E F G H J L M N O P R S T U V W

C

Kristina Carlo

No Photo Available
Kategorier: Styrelsen
Ordförande Eksjö GKOrdförande Postadress Stora Torget 7 A EKSJÖ 575 32 Mobil: 070-694 84 63

E

Brittmarie Eriksson

No Photo Available
Kategorier: Styrelsen, Utbildning
Verksamhetsutveckling A6 GKLedamot Postadress Idrottsgatan 17, lgh 1001 HUSKVARNA 561 43 Mobil: 070-910 27 25

L

Leif Lundqvist

Foto av Leif Lundqvist
Kategorier: Domare, Juridiska kommittén, Regel & Hcp-kommittén, Styrelsen
Förbundsdomare, Ordf. RK, JK Glasrikets GKGlasriket, Alvesta Postadress Nydalavägen 48 C VÄXJÖ 352 48 Mobil: 070-972 64 81

O

Hans Ohlsson

Foto av Hans Ohlsson
Kategorier: Styrelsen, Utbildning
Sekreterare Utbildningskommittén Postadress Törevägen 1 VÄXJÖ 352 51 Telefon hem: 0470-830 61 Mobil: 070-691 18 12

Pierre Oksanen

Foto av Pierre Oksanen
Kategorier: Styrelsen, Tävlingskommittén
Jönköpings GK/Hooks GKTävlingskommittén, ordförande Postadress Hisingsängen 191 JÖNKÖPING 554 48 Telefon hem: 036-71 17 47 Mobil: 070-482 38 13

P

Annika Persson

Foto av Annika Persson
Kategorier: Damkommittén, Styrelsen
Kalmar GKDamkommittén, ordförande Postadress Mesangränd 6 KALMAR 393 59 Mobil: 073-657 62 88

Hans Pettersson

Foto av Hans Pettersson
Kategorier: Juniorkommittén, Styrelsen
Vice Ordförande, Kassör Kalmar GKJuniorkommittén, ordförande Postadress Per Mörbos väg 5 KALMAR 393 59 Telefon hem: 0480-47 21 54 Mobil: 073-079 88 28 Telefon hem: 0727-472154
Adjungerade,
A B C D E F G H J L M N O P R S T U V W

G

Gustav Götstav

Foto av Gustav Götstav
Kategorier: Adjungerade, Handigolfkommittén
Ryfors GKHandigolfkommittén Postadress Skolgatan 35 E MULLSJÖ 565 31 Telefon hem: 0392-128 34 Mobil: 070-251 02 58
Övriga roller,
A B C D E F G H J L M N O P R S T U V W

B

Henrik Berggren

Foto av Henrik Berggren
Kategorier: Hemsida, Övriga roller
Webmaster Gränna GK Postadress Vättergatan 48 GRÄNNA 563 32 Sweden Telefon hem: 0390-415 64 Telefon arbete: 0390-410 85 Mobil: 070-542 46 36

T

Sigge Testman

Foto av Sigge Testman
Kategorier: Övriga roller
Postadress Testvägen 1 Vättergatan 48 Gränna 563 32 Telefon hem: 0390-123 45

Styrelsens uppdrag

Styrelsen har att arbetar efter den målbeskrivning samt verksamhetsplan som beslutats vid höstmötet.

Uppgifterna kan delas in i tre huvudområden
På klubbarnas uppdrag bedriva en regional verksamhet i Småland och Öland. Verksamhetsplanen beslutas av klubbarna vid höstmötet.
I den representativa demokratin ska distriktet på olika sätt företräda klubbarna. På förbundsmötet bör fyra av de sex delegaterna komma från klubbarna. I övrigt företräder distriktet löpande med sina förtroendevalda, klubbarna vid exempelvis möten och konferenser.
Distriktet verkar också som SGF:s regionala organ i vissa sammanhang, exempelvis vid tävlingar, banvärdering, nybörjarutbildning etc.​

Följande aktiviteter kommer att prioriteras:

 • Förbättra kommunikationen med klubbarna bl.a. genom att förlägga vissa styrelsemöten till olika regioner inom distriktet och i samband med detta, bjuda in närliggande klubbar.
 • Att förmå klubbarna till samverkan och delge varandra ”goda exempel” till gagn för rekrytering av såväl yngre som äldre.
 • Planera ett ”Golfting” varannat verksamhetsår.
 • Verka för ett ”roligare” tävlingsprogram på klubbarna, exempelvis annorlunda nybörjartävlingar, partävlingar, scramble, nio- eller tolvhålstävlingar.
 • Verka för att omhändertagandet av nya medlemmar avsevärt förbättras. Söka hjälpa klubbarna med visioner för att hejda flykten från golfen framförallt från ungdomar.
 • Fortsätta verka för att klubbarna har en regelansvarig med kompetens på minst klubbdomarnivå.
 • Fortsätta satsningen på handigolf.
 • Arbeta för att åter öka tävlingsfrekvensen, inte minst bland ungdomar d.v.s. satsa på idrottsverksamheten.
 • Försöka få fler kvinnor in i klubbverksamheten för en jämnare könsfördelning.
 • Arbeta fram en ny hemsida
 • Stödja och få ut budskapet om SGF:s verksamhetsinriktning