Styrelsen

Smålands Golfförbunds styrelse och övriga  organisation

I vårt distrikt är huvuddelen av styrelseledamöterna ansvariga för varsin kommittémed undantag för ordförande och kassör.​ Kommittéerna är damer, bana, junior, utbildning, regler/handicap, tävling, handigolf (för personer med funktionsnedsättning) och juridiska frågor. Dessutom ingår ungdomsrådet i organisationen.​

Vårmöte den 23 mars 2019

Vi hälsar alla våra smålandsklubbor välkomna till Vårmötet 23 mars. Vi hoppas på bred representation när Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2018 tillsammans med nytt och aktuellt inför säsongen 2019 presenteras. På förmiddagen håller vi Golfkonferens med ett...

Stöd till anläggningen

RF:s och Smålandsidrottens stöd till anläggningar Ta del och dra nytta av de möjligheter som idrotten erbjuder er förening. För mer information, klicka på länken nedan, http://www.smalandsidrotten.se/Undermeny/Fokusomraden/Anlaggningar/ Smålands...

Titel Ladda ner
Styrelseprotokoll den 25 november 2018
  1 files      130 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll den 18 oktober 2018
  1 files      122 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll den 16 september 2018
  1 files      125 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll den 11 augusti 2018
  1 files      124 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll den 18 maj 2018
  1 files      130 downloads
Ladda ner
Styrelsemöte den 23 mars 2018
  1 files      126 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll 11 februari 2018
  1 files      124 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll 21 januari 2018
  1 files      123 downloads
Ladda ner
Styrelsen består av,
 • Resultaten filtreras på bokstaven: F
A B C D E F G H J L M N O P R S T U V W

Inga resultat.

Adjungerade,
 • Resultaten filtreras på bokstaven: F
A B C D E F G H J L M N O P R S T U V W

Inga resultat.

Övriga roller,
 • Resultaten filtreras på bokstaven: F
A B C D E F G H J L M N O P R S T U V W

Inga resultat.

Styrelsens uppdrag

Styrelsen har att arbetar efter den målbeskrivning samt verksamhetsplan som beslutats vid höstmötet.

Uppgifterna kan delas in i tre huvudområden
På klubbarnas uppdrag bedriva en regional verksamhet i Småland och Öland. Verksamhetsplanen beslutas av klubbarna vid höstmötet.
I den representativa demokratin ska distriktet på olika sätt företräda klubbarna. På förbundsmötet bör fyra av de sex delegaterna komma från klubbarna. I övrigt företräder distriktet löpande med sina förtroendevalda, klubbarna vid exempelvis möten och konferenser.
Distriktet verkar också som SGF:s regionala organ i vissa sammanhang, exempelvis vid tävlingar, banvärdering, nybörjarutbildning etc.​

Följande aktiviteter kommer att prioriteras:

 • Förbättra kommunikationen med klubbarna bl.a. genom att förlägga vissa styrelsemöten till olika regioner inom distriktet och i samband med detta, bjuda in närliggande klubbar.
 • Att förmå klubbarna till samverkan och delge varandra ”goda exempel” till gagn för rekrytering av såväl yngre som äldre.
 • Planera ett ”Golfting” varannat verksamhetsår.
 • Verka för ett ”roligare” tävlingsprogram på klubbarna, exempelvis annorlunda nybörjartävlingar, partävlingar, scramble, nio- eller tolvhålstävlingar.
 • Verka för att omhändertagandet av nya medlemmar avsevärt förbättras. Söka hjälpa klubbarna med visioner för att hejda flykten från golfen framförallt från ungdomar.
 • Fortsätta verka för att klubbarna har en regelansvarig med kompetens på minst klubbdomarnivå.
 • Fortsätta satsningen på handigolf.
 • Arbeta för att åter öka tävlingsfrekvensen, inte minst bland ungdomar d.v.s. satsa på idrottsverksamheten.
 • Försöka få fler kvinnor in i klubbverksamheten för en jämnare könsfördelning.
 • Arbeta fram en ny hemsida
 • Stödja och få ut budskapet om SGF:s verksamhetsinriktning