Styrelsen

Smålands Golfförbunds styrelse och övriga  organisation

I vårt distrikt är huvuddelen av styrelseledamöterna ansvariga för varsin kommittémed undantag för ordförande och kassör.​ Kommittéerna är damer, bana, junior, utbildning, regler/handicap, tävling, handigolf (för personer med funktionsnedsättning) och juridiska frågor. Dessutom ingår ungdomsrådet i organisationen.​

Ordförandebrev

Ordförandebrev Här förmedlas lite reflektioner från vår ordförande kring sommaren som varit och lite om vad som händer den närmaste tiden. Ordförandebrev Aug-2018 God...

Stöd till anläggningen

RF:s och Smålandsidrottens stöd till anläggningar Ta del och dra nytta av de möjligheter som idrotten erbjuder er förening. För mer information, klicka på länken nedan, http://www.smalandsidrotten.se/Undermeny/Fokusomraden/Anlaggningar/ Smålands...

Titel Ladda ner
Styrelseprotokoll den 18 oktober 2018
  1 files      2 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll den 16 september 2018
  1 files      10 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll den 11 augusti 2018
  1 files      10 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll den 18 maj 2018
  1 files      17 downloads
Ladda ner
Styrelsemöte den 23 mars 2018
  1 files      12 downloads
Ladda ner
Protokoll Höstmötet 2017-10-21
  1 files      13 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll 11 februari 2018
  1 files      13 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll 21 januari 2018
  1 files      10 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll 19 november 2017
  1 files      19 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll 17 september 2017
  1 files      13 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll 19 augusti 2017
  1 files      18 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll 2-3 juni 2017
  1 files      20 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll 12 februari 2017
  1 files      31 downloads
Ladda ner
Styrelseprotokoll 15 januari 2017
  1 files      44 downloads
Ladda ner
Konstituerande styrelsemöte den 22 oktober 2016
  1 files      29 downloads
Ladda ner
Styrelsen består av,

Hans Pettersson

Foto av Hans Pettersson
Kategorier: Juniorkommittén, Styrelsen
Vice Ordförande, Kassör Kalmar GKJuniorkommittén, ordförande Postadress Per Mörbos väg 5 KALMAR 393 59 Telefon hem: 0480-47 21 54 Mobil: 073-079 88 28 Telefon hem: 0727-472154
Adjungerade, Övriga roller,

Styrelsens uppdrag

Styrelsen har att arbetar efter den målbeskrivning samt verksamhetsplan som beslutats vid höstmötet.

Uppgifterna kan delas in i tre huvudområden
På klubbarnas uppdrag bedriva en regional verksamhet i Småland och Öland. Verksamhetsplanen beslutas av klubbarna vid höstmötet.
I den representativa demokratin ska distriktet på olika sätt företräda klubbarna. På förbundsmötet bör fyra av de sex delegaterna komma från klubbarna. I övrigt företräder distriktet löpande med sina förtroendevalda, klubbarna vid exempelvis möten och konferenser.
Distriktet verkar också som SGF:s regionala organ i vissa sammanhang, exempelvis vid tävlingar, banvärdering, nybörjarutbildning etc.​

Följande aktiviteter kommer att prioriteras:

 • Förbättra kommunikationen med klubbarna bl.a. genom att förlägga vissa styrelsemöten till olika regioner inom distriktet och i samband med detta, bjuda in närliggande klubbar.
 • Att förmå klubbarna till samverkan och delge varandra ”goda exempel” till gagn för rekrytering av såväl yngre som äldre.
 • Planera ett ”Golfting” varannat verksamhetsår.
 • Verka för ett ”roligare” tävlingsprogram på klubbarna, exempelvis annorlunda nybörjartävlingar, partävlingar, scramble, nio- eller tolvhålstävlingar.
 • Verka för att omhändertagandet av nya medlemmar avsevärt förbättras. Söka hjälpa klubbarna med visioner för att hejda flykten från golfen framförallt från ungdomar.
 • Fortsätta verka för att klubbarna har en regelansvarig med kompetens på minst klubbdomarnivå.
 • Fortsätta satsningen på handigolf.
 • Arbeta för att åter öka tävlingsfrekvensen, inte minst bland ungdomar d.v.s. satsa på idrottsverksamheten.
 • Försöka få fler kvinnor in i klubbverksamheten för en jämnare könsfördelning.
 • Arbeta fram en ny hemsida
 • Stödja och få ut budskapet om SGF:s verksamhetsinriktning