Resultat Smålandsserien

Alla serier i Smålandsserien hanteras fr.o.m. i år i och av GIT. Detta som ett led i att utnyttja den möjlighet som GIT erbjuder i form av uppföljning efter varje omgång. Det innebär mindre risk för fel än om vi hanterar resultaten manuellt som tidigare gjort.

För resultatinformation hänvisas alltså till GIT via Golf.se.

Tävlingskommittén

Smålands Golfförbund