Smålandsserien 2018 – officiell serieindelning (Uppdaterad 2018-04-23)

Efter att tiden för efter- och avanmälan har gått ut, har vi nu följande serieindelning för 2018 års Smålandsserie.

Smålandsserien 2018 serieindelning

Bifogas även bestämmelser för kännedom.

Bestämmelser Smålandsserien 2018

Lycka till i spelet!

Tävlingskommittén

Smålands Golfförbund