Vi hälsar alla våra smålandsklubbor välkomna till Vårmötet 23 mars. Vi hoppas på
bred representation när Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2018 tillsammans
med nytt och aktuellt inför säsongen 2019 presenteras. På förmiddagen håller vi
Golfkonferens med ett gediget program (se separat artikel)

• Kallelse har mailats till klubbarna och kan också hämtas här i den bifogade filen
• Handlingar har mailats till klubbarna 5 mars
Välkomna till Vårmötet!

Vårmöte 2019, Kallelse