Viktig information om Distriktsmästerskap 2018

Vi meddelar härmed nytt speldatum för DM Äkta makar och Äkta makar +100.
 
Missförstånd hos arrangören innebärande att de har en tävling i sin golfvecka lördag 21 juli, omöjliggör inspel denna dag. Det är dock ett krav enligt reglerna för DM att inspel kan erbjudas dag före tävling och innebär att vi tvingas flytta tävlingen.
 
NYTT DATUM för DM Äkta makar och DM Äkta makar +100 är söndag 1 juli. Inspel är därmed möjligt 30 juni och eventuellt ytterligare dag/dagar. Kontakta klubben för mer information.
 
Sprid gärna till vänner och bekanta så att ingen missar förändringen, tack.
 
Tävlingskommittén
Smålands Golfförbund