Styrelsen och kontaktpersoner för respektive kommitté

Peter Sidvall, ordförande
peter.sidvall@telia.com
0733-924261


Peter Groning, sekreterare
peter@xxlreklam.se
070 570 22 33

Bo Johansson, tävlingskommittén
bo.johansson@smalandsgolf.com
070 5521214

Margareta Sparv-Anderss, utbildning-verksamhetskommittén
maggan.sparv@gmail.com
Tel  0705-633409

Annika Persson, damkommittén
annika.p.kalmar@gmail.com
073 6576288

Leif Lundqvist, regel&hcp, juridiska kommittén
leif.lun@gmail.com
070 9726481

Hans Petterson, ekonomi
hans.pettersson@smalandsgolf.com
072 7472154

Tobias Sandén, juniorkommittén
Tobias.sanden@smalandsgolf.com
073 5141707  

Erik Lagerlöf, paragolfkommittén
erik.lagerlof1@gmail.com
072-729 39 59